Anlita TELO

TELO är ett konsultföretag baserat i Stockholm, Sverige, med bred internationell kontaktyta. Företaget startades 1993 och har haft uppdrag hos myndigheter, företag och organisationer.

TELO tar fram diskussionsunderlag, gör analys och oberoende utvecklingsprognoser, organiserar projekt, tillhandahåller expertis m m. Vi har varit verksamma med:

  • utbildning – vi har genomfört kurser med äldre och nytt läromaterial
  • informationsspridning – bakgrundsmaterial, gjort prognoser och analyser
  • forskning – utvärdering av forskningsprogram, brett internationellt nätverk
  • eDemokrati – nya demokratiska kontakter, eVoting och deliberativa samråd

Verksamheten inom TELO bygger på oberoende. Våra analyser och prognoser är sakliga och konkreta, utförs fristående från påtryckningsgrupper av olika slag.

Kontakta oss!