Eva Lindencrona

Curriculum vitae Namn: Eva Lindencrona Ohlin 


Född: 22 oktober 1943, i Stockholm, Sverige 

Adress: Nockeby Torg 8B
16774 Bromma 
Stockholm 

Telefon: +46 8 260550
Mobil: + 46 769277441

E-post: eva@telo.se SammanfattningEva Lindencrona har varit ansvarig för utveckling och genomförande av forskningsprogram i den statliga myndigheten Vinnova sedan år 2000, med forskningsprogram som omfattar olika industrisektorer, såsom Flygteknik, Produktion, Bioteknik, Arbetsvetenskap, Transporter, Nya material etc. Dessa program har genomförts i nära samarbete med den industriella utvecklingen. 

Eva har varit verksam i IT-relaterad utbildning och forskning med fokus på utveckling av applikationer sedan 1970-talet. Hon har varit ansvarig för IT industriforskningsinstitut SISU (Svenska institutet för systemutveckling) och hon har utvecklat program för nätbaserat lärande åt Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling.Utbildning

 • 

PhD, Chalmers tekniska högskola, 1979 (Data-och systemvetenskap)
 • B Sc, Stockholms universitet, 1971 (Data-och systemvetenskap, statistik, sociologi) 


 • Strategisk Forskning och utveckling, kurs vid INSEAD i Paris, 1996. 


 • Ledarskapskurser, Ericsson, Stockholm, 1995. 

Arbete i offentlig verksamhet

 • 2005– direktör, VINNOVA 

 • 2001–2005  direktör, VINNOVA (Svenska Verket för innovationssystem). Ansvarig för offentliga FoU-finansiering i sektoriella innovationssystem inom teknik, transport, arbetslivet.
 • 1999–2000 END (Svensk Nationell expert) vid Europeiska kommissionen (samtidigt som anställd på SITI AB). Placeringar i DG INFSO (General Direktoratet för Informationssamhället). Arbete vid Högskolan

 • 
1993– Ansvar för utveckling av kursplaner och forskarutbildningskurser genomförande, Elektronisk handel / EDI  Stockholms universitet 

 • 1979-1999 Lektor vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap,
Stockholms universitet
 • 1971–1979 Forskare vid Institutionen för informationsvetenskap, Stockholms universitet 

 • 1968–1970 Föreläsare på Stockholms Universitet, Institutionen för InformationsvetenskapInom privat näringsliv

 • 2010–2012 Expert åt KK-stiftelsen

 • 1989–1992 Konsult på TeleDelta (svenska PTT) 

 • 1979–1981 Systemutvecklare på Datema, Inc. 

 • 1966 programmerare på English Liv Försäkrings AB 

 • 1964–1966 deltidsanställning vid Institutionen för Statistik, svenska Arbetsgivare Ass.Arbete vid Forskningsinstitut  • 1998–2000 Forskning Manager, SITI AB (Svenska Forskningsinstitutet för informationsteknik). Nationell expert på EU DGXIII, IST (Information Society Technologies) Program 

 • 1994–1998 Verkställande direktör, SISU (Svenska institutet för systemutveckling), Stockholm
 • 
1992–1994 Senior forskningschef på SISU, Svenska institutet för Systemutveckling, Stockholm. 

 • Forskningschef på SISU, Svenska institutet för Systems Development, Stockholm. Styrelseuppdrag 


 • Styrelseledamot Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2005–

  FOI är en uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-och teknikutveckling samt studier för försvar och säkerhet. Organisationen har cirka 1350 personer varav ungefär 950 är forskare.


 • Styrelseledamot User Award AB 2002–2010
  
User Award är ett litet företag helägt av den svenska LO


 • Styrelseledamot, IT-Link Sverige AB 1995–1999
  Bolag för tekniköverföring från forskningsinstitut till små och medelstora företag.Forsknings- och projektutvärdering

 • Medlem i KK-stiftelsens expertgrupp för s.k. KK-miljöer
 2010–
 • Expert, utvärderare inom IT-området åt Agency for Science, Innovation and Technology, Litauen 2012
 • Expert, utvärderare inom IT-området åt EU-kommissionen 2011
 • Expert till franska statliga myndigheten inom området säkerhetsforskning, 2007
 • 

Utvärderaren NTNU (Norges tekniska universitet) om IT-forskning och utbildning. Dess organisation, prioriteringar och tillämpningsområden, 2006
 • Expert på utvärdering av strategiska forskningsprojekt för svenska Totalförsvarets forskningsinstitut 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
 • 

Medlem i referensgrupp för forskning vid svenska Krisberedskapsmyndigheten 2005–2007
 • 

Expert i utvärderingen av franska Nationella program för forskning inom telekommunikation, 2002
 • 

Ledamot av 2001 Monitor Panel till EU: s IST-program för 5RP 


 • Expert om utvärdering av kandidater till en professur i Datalogi (Information Science) i Blekinge tekniska högskola, 2001
 • 

Ledamot av 2000 Monitor Panel till EU: s IST-program för 5RP
 • 

Styrelseledamot i "Institutet för Rättsinformatik" (rättsinformatik). Stockholms Universitet. 1999– 


 • Expert om utvärdering av strategiska programmet "Säkra distribuerade system för hälso- och sjukvården" för norska forskningsrådet, 1999.
 • 

Expert om utvärdering av strategiska programmet "Standardization för informationssamhället" för norska forskningsrådet, 1999. 


 • Opponent, akademisk avhandling (Lic.), Linköpings universitet, feb 1999 


 • Expert om utvärdering av kandidater till en forskartjänst vid NTNU, Norge, 1997 och 1998 


 • Medlem i programkommittén, Medical telematikprogrammet, Stiftelsen för Kunskaps-och Kompetensutveckling, 1997–2000 


 • Medlem i programkommittén, telematiska program, svenska transport och kommunikation Research Board, 1997–2000
 • 

Ledamot av bedömningskommittén om IPSI Research Institute, för GMD, Tyskland, 1997 


 • Medlem i Scientific Advisory Board för det tyska forskningsinstitutet GMD, Bonn, Tyskland, 1996–1999, 99–
 • 

Expert om utvärdering av professuren kandidaterna i datavetenskap i Stavanger, 1996. 


 • Forskningsprojekt utvärderaren norska forskningsrådet, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 och 1999. 


 • Utvärderare av EG-4. Ramprogrammet för forskning Esprit, Multimedia Systems, Bryssel 1996. 


 • Utvärderare av EG-4. Ramprogrammet för forskning, telematiktillämpningar, Information Engineering, Luxemburg 1993 och 1995. 


 • Utvärderare till EG-programmet Tedis-handel elektroniska system för datautbyte, Brussles, 1989, 1991, 1992 och 1994.
 • 

Opponent på doktorsavhandling, NTNU, Norge, 1986. 

Programkommittéer

 • 

Marie Curie Excellence Award Grand Jury 2004 


 • Programkommittén medlem, WebNet 1998 


 • Caise 97 Konferens, Program utskottsledamot, 1997. 


 • Caise 96 Konferens, Engineering Utmaningar i informationssystem, Program utskottsledamot, 1996 


 • Caise 95 Konferens, Program utskottsledamot, 1995. 


 • Domare för offentliggörande Data & kunskap Engineering, 1988.
 • 

IFIP, CRIS konferens om datastöd under Information Systems livscykel, Program utskottsledamot 1988 


 • VLDB – Mycket stora databaser, Program utskottsledamot 1985 


Internationell standardisering och industriella kommittéer

 • 

Medlem av Sience och teknik styrelsen vid Inspektionen för Strategiska Produkter 2005–2012


 • Ledamot av IVA styrgruppen för projektet Produktion i Sverige 2004–2005 


 • Ledamot (av styrelsen för) National Aerospace forskningsprogrammet (NFFP) från 2001 till 2008 


 • Styrelseledamot för National Automotive Research prorgrammes (PFF) från 2002 till 2007 


 • Ledamot i Advisory Board för mätteknik vid SP-svenska Provnings-och Forskningsinstitut 2001–2008 


 • Panelmedlem av teknisk framsyn projekt, IVA (Kungliga Ingenjörs) 1999. 


 • Mentor för forskning för elektronisk handel vid universitetet i Örebro. 1997 


 • Ledamot av TELDOK (PTT publikationsserie) redaktionskommittén, 1996–


 • Ledamot i styrelsen IRI - Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet 2001–
 • 

Styrelseledamot, SWEDECALS (Svenska Organisationen för CALS – Datorstödd Förvärv och Logistic Support) från 1994 till 1996 


 • Ordförande, ISO / IEC-standarden (Internationella standardiseringsorganisationen Organisation / Internationella elektrotekniska kommissionen) JTC1 (tekniska kommittén nr 1), underutskottet 14 (Electronic Data Interchange, standardisering av data element), från 1988 till 1994
 • Styrelseledamot SWEPRO - Svensk handelsförfaranden rådet, 1989–1992 


 • Ordföranden, de svenska standardisering kommittén ITS / 14 Ag, 1987 till 1994 


 • Utskottsledamot i ISO / IEC JTC1/SC30 (Underkommitté nr 30 om IT - Öppet EDI), 1992–1994. 


 • Expert på UN/ECE/WP4 (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa / arbetsgruppen nr 4), handelsförfaranden, EDIFACT, från 1988 till 1994 


Böcker

 • 

Bubenko J. – Lindencrona E., "Konceptuell Modellering", 
Studentlitteratur, Lund 1984 

 • Medförfattare, "EDI i Offentlig Förvaltning", Statskontoret, Mars 1991 


 • Medförfattare, "Navigera Rätt i datavärlden", Riksdataföreningen, 1988

Publikationer och rapporter

Förteckning över publikationer och rapporter på begäran 
Övriga aktiviteter

 • 

Nämndeman, Solna tingsrätt 2013–
 • Medlem Forskarskattenämnden 2002–
 • 

Nämndeman, Stockholms tingsrätt, 1985–2001
 • Medlem Zonta II, Stockholm