Tomas Ohlin

Curriculum vitae

Tomas Ohlin
Född 20 augusti 1934
Nockeby Torg 8B
167 74  Bromma
tel: +46  8  26 05 50
mobil: +46  70  728 8900
e-post: tomas@telo.se

Gift med: Fil. dr. Eva Lindencrona-Ohlin.

Fem barn, födda 1963–1980

Utbildning

 • Studentexamen 1953-05-08 vid Högre Allmänna Läroverket på Kungsholmen, Stockholm
 • Matematik, 1 betyg, Stockholms Högskola, dec 1953.
 • Avdelningen för Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, till 1957. Tentamina i: Ritteknik, Numeriska beräkningsmetoder, Beskrivande geomentri, Hållfasthetslära, Vektoralgebra och vektoranalys, Matematik, Mekanik, Elektronik, Fysik, Maskinelement, Funktionslära, Elektromaskinlära, Nationalekonomi.
 • Fil. kand. 1963-06-07 Vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten vid Universitetet i Uppsala: Matematik 3 betyg, Matematisk statistik 2 betyg, Teoretisk fysik 1 betyg
 • Fil. lic. 1971-11-08 vid Institutionen för Informationsbehandling-ADB vid Stockholms Universitet. Betyg: Med utmärkt beröm godkänd. Avhandling: "Utvärdering av databehandlingssystem".
 • Adj. professor vid Institutionen för Ekonomiska Informationssystem, med särskilt inriktning på samhällsinformationssystem, Linköpings Universitet. April 1999–2002.

Militärtjänst

Tiden 1961-07-06–1962-08-23. Utbildning till kryptotekniker (kod- och chiffersystem) samt tjänstgöring vid Marinledningen i Stockholm. Sista militära grad: vpl sergeant

Verksamhet inom den akademiska sektorn

 • Programmeringskurser som lärare vid Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet, 1966–67.
 • Anställning som assistent 1967-02-01–1967-09-01 vid Institutionen för Informationsbehandling-ADB, Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet.
 • Anställning som extra universitetslektor 1967-09-01–1968-12-01 vid Institutionen för Informationsbehandling-ADB vid Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet.
 • Delegat i Stockholms Databehandlingsdelegation, 1967-09-01–1968-07-01.
 • Sekreterare i Kungliga Tekniska Högskolans Datautskott, från dess bildande 1968-10-01–1970-07-01.
 • Sekreterare i Universitetskanslersämbetets/Statskontorets utredning rörande "Det framtida behovet av datamaskinkapacitet inom universitetsområdet", 1970-09-01–1971-01-01.
 • Sekreterare i Universitetskanslersämbetets utredning rörande "Resursbehov för samt forsknings- och utbildningsinnehåll i ämnet Informationsbehandling på universitetsnivå",1971-12-01--1972-04-30.
 • Utarbetande av System för Datorstödd examination, tillsammans med prof Mats Lundeberg, 1967-68, under åren närmast därefter i drift vid Institutionen för Informationsbehanding-ADB, KTH/SU.
 • Forskning inom Institute for Management of Innovation and Technology, IMIT, vid Handelshögskolan i Stockholm. Intresseområde: Interaktiva telekommunikationssystem och deras effekter, 1988-05-01–1990-12-31
 • Utveckling av forskningsprogrammet “Samarbete och teknik” (inom området Computer Supported Cooperative Work”, CSCW), NUTEK/Arbetsmiljöfonden, hösten 1993/våren 1994
 • Utveckling av forskningsprogrammet “Kommunikation för demokratisk kontakt mellan medborgare och samhälle”, KFB, hösten 1996/våren 1997
 • Utbildnings- och forskningsplanering inom Södertörns Högskola, Aug 1997–Juni 1999.
 • Administration och doktorandundervisning vid Inst. för Ekonomiska Informationssystem, Linköpings Univ. 1999–2001.
 • Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation (Sari Hakkarainen), Stockholms Universitet, 1999-06-02.
 • Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation (Anders Avdic), Linköpings Universitet 1999-11-10
 • Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation, Umeå Univ, 2003
 • Projektledare, Stockholm-delen av det EU stödda ”Cybervote project”, 2000–2003

Verksamhet inom den privata sektorn

 • Anställning vid AB Åtvidabergs Industrier (Facit-Odhner) ADB-avdelning 1963-09-01–1967-01-31. (Företaget omorganiserades 1965 till Industridata AB, genom partiell fusion med ASEA, Saab, Skandinaviska Elverk). Verksamhet som – i tidsföljd – programmerare, systemman, chef för avdelningen för teknisk försäljning.
 • Anställning vid Viewdata AB  (Johnson-ägt Datema-företag, som specialiserat sig på videotex) 1981-10-15–1984-06-30. Inriktning: Medieutveckling och telekommunikation för nya tillämpningar
 • Initiativtagare till utvecklingsprojektet SONATA, i samarbete med Leverantörföreningen Kontor och Data AB (LKD, nuv. SITO), 1984-04-01–1984-10-01. Inriktning: Industriell telekommunikation på bredbandsnät. Projektområden: Distribuerad utbildning, Meddelandesystem, Teleförmedlad konsumentupplysning samt teleköp.
 • Ordförande i LKD Telekommitté, 1983-11-01–1984-10-01.
 • Projektledare för Riksdataförbundets Videotexprojekt, 1985-05-01–1986-04-01.
 • Konsultverksamhet inom telekommunikationsområdet, TELO  Konsult AB, 1985–
 • Ansvarig för utveckling av offentliga onlinetjänster i TeleGuide Scandinavia AB 1991-01–01–1992-06-30
 • Genomförde liberala närradiosändningar 1991–92
 • Styrelseordförande, SeniorNet Sweden, 2001–2002

Verksamhet inom den offentliga sektorn

 • Sekreterare i Dataindustriutredningen, Industridepartementet, 1972-01-01–1974-06-30.
 • Särskilt ansvarsområde: Forskning och utveckling, samt utbildning. Slutbetänkande "Data och Näringspolitik" 1974-04-15.
 • Arbetande expert i Datasamordningskommittén, Finansdepartementet, 1974-08-01–1975-01-01.
 • Ansvarsområde: Prognoser för tillämpningsutvecklingen inom informationsbehandlingsområdet.
 • Avdelningsdirektör vid Styrelsen för Teknisk Utveckling, 1974-11-01–1978-04-17.
 • Ansvarsområde: Forskning inom området Informationsbehandling, särskilt metodik och programvara. Speciellt initiativ: Projekt TERESE–Telekommunikation och regional utveckling (tillsammans med docent Bertil Thorngren), 1975–78.
 • Expert i Datalagstiftningskommittén, Justitiedepartementet, 1977-04-01–1978-01-01.
 • Intresseområde: Lagtekniska möjligheter för framtida typer av datakraft
 • Huvudsekreterare i Informationsteknologiutredningen, Utbildningsdepartementet, 1978-04-18–1981-09-30.
 • Slutbetänkande "Nya medier – text - TV, teledata", 1981-05-01. Kanslichef och övergripande ansvar för utredningsarbetet.
 • Ledamot av Data- och elektronikkommittén, Industridepartementet 1983-04-01–1984-05-01. Slutbetänkande maj 1984.
 • Ledamot av Datadelegationen, Civildepartementet 1984-04-01–1985-12-31
 • Ledamot av Kommissionen för Folk- och bostadsräkning, Civildepartementet 1985-03-01–1988-12-21
 • Ledamot av Styrgruppen för Ramprogrammet Informationsbehandling, Styrelsen för Teknisk Utveckling 1982-01-01–1985-12-31
 • Expert i Radiolagsutredningen, Utbildningsdepartementet 1988-02-18–1991-12-31
 • Programsamordnare för forskningsprogrammet "Samarbete och Teknik" vid NUTEK och Arbetsmiljöfonden 1993-05-01–1994-05-15
 • Huvudsekreterare (kanslichef) i regeringens IT-kommission, Statsrådsberedningen 1994-04-15–1994-12-31
 • Expert åt Utbildningsdepartementet samt Civildepartementet i IT-frågor anknuten till Statsrådsberedningen 1995-01-01–1996-04-01
 • Expert i Arbetsgruppen för SamhällsGuiden, Inrikesdepartementet, 1996-07-01–1997-01-01
 • Expert i Kulturnätutredningen, Kulturdepartementet 1996-11-01–1997-02-01
 • Ledamot i Datalagskommittén, Justitiedepartementet, 1996-11-01–1997-04-02
 • Projektledare, Statskontorets utvärdering av Umeå Internetval, 2001-04-15–2001-11-15
 • Analys av ePaneler för Stockholms Stad, dec 2001
 • Ledamot av Arbetsgruppen för IT och Demokrati, Justitiedepartementet, 2003
 • Ämnessakkunnig, Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, Demokratienheten, 2008-04-15–2010-01-01      

Andra uppdrag:

Ledamot i många kommittéer och arbetsgrupper, t ex inom Riksdataförbundet, Videotexföreningen i Sverige, Ordf. Balalajaorkestern Kazbek fr o m 1994, Ordf. Samfundet Visans Vänner 2004–2011. Initiativtagare Analysgruppen D2D (Dialogue to democracy) m m.

CV Musicale

Utländska aktiviteter:

 • Delegat vid ett stort antal internationella konferenser.
 • Medlem av Program Committee, IFIP 83, Paris, Frankrike. 9th World Computer Congress, International Federation for Information Processing, 1983.
 • Medlem av Program Committee, INFOCOM 86, Paris, Frankrike, 1986.
 • Inbjuden talare till många konferenser, särskilt konferenser om elektronisk demokrati.
 • Delaktig i starten av Academic Network of Telecommunications, ANET, efter 5 år med ca ett dussin internationella akademiska vetenskapsmän, bokförfattande och årliga internationella sammankomster, fr o m 1988-05-01–
 • Ledamot av Deliberative Democracy Consortium Steering Committee, USA, 2003–
 • Deltagare i “First Skype Conference on Applied Deliberative Democracy”,  2011-10-29

Lista på publikationer (länkade till pdf:er med fulltext)

1964-07-01 Om Boolesk algebra
1970-09-18 Ren information?
1973-07-01 Rättvis idrott?
1974-03-11 En modern mardröm
1974-06-07 Informationsmyntet
1976-01-15 Projekt TERESE
1977-01-06 Ett grupp-konstverk
1977-01-25 Gruppsystemering
1977-02-02 Ett nytt massmedium
1977-06-14 Mångfald i etern
1977-08-05 Mångfald i TV
1977-10-10 Nya massmedier
1977-12-09 Konsumentdatasystem
1978-04-03 Informationsverket?
1979-01-01 Projekt TERESE
1979-01-15 Informationsrätt
1980-01-15 In med domarn!
1982-03-10 Medieskräck?
1982-06-20 Kontor i bojor?
1982-11-10 Heta linjen
1982-11-23 Att jobba hemma
1983-04-20 Televärk
1983-06-20 Pressens mångfald
1984-04-03 Informationsfrihet
1984-06-11 Institut SONATA
1984-10-20 Informations värde
1985-05-07 Monopolens tid ute
1986-01-01 Videotex
1987-01-01 Information Society
1988-12-14 Teleguide 88
1989-09-19 Om information
1990-06-01 Bryt telemonopolet
1990-12-04 Utarbeta ansvarslagar för videotex nu
1995-03-01 Mer direktdialog
1997-05-05 Time to participate
1997-06-17 Samhällsdialogen
2001-10-22 Internetval
2001-12-30 ePaneler
2006-02-09 Makroinformation
2008-09-16 e-Inclusion
2011-07-01 Vattna nätfloran
2016-03-08 Republiken Sverige